Na czym polega ubezpieczenie szyb oferowane przez firmę Ergo Hestia?

Na czym polega ubezpieczenie szyb oferowane przez firmę Ergo Hestia?

Podczas każdej podróży kierowca naraża się na kolizję z innym pojazdem. Uszkodzenia mogą wynikać również z czynników niezależnych od właściciela auta, na przykład, podczas jazdy po nierównej powierzchni. Szczególnie narażone na uszkodzenia są szyby samochodowe, które stanowią ważny element bezpieczeństwa. Jazda z uszkodzoną szybą jest niemożliwa lub naraża kierowcę na mandat ze strony Policji. Na szczęście istnieje możliwość szybkiej wymiany lub naprawy szyby, bez potrzeby ponoszenia dużych kosztów. W tym celu należy wykupić ubezpieczenie szyb, które oferowane jest w znanej firmie Ergo Hestia.

Zdarzenia objęte ochroną

Ubezpieczenie szyb w firmie Ergo Hestia obejmuje pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby, która została uszkodzona podczas jazdy. Polega na zorganizowaniu usługi w jednym z punktów wskazanych przez ubezpieczyciela. Podczas naprawy wykorzystywane są alternatywne części, które jednak mają jakość zbliżoną do oryginalnych podzespołów producenta. Wśród zdarzeń objętych ochroną firmy Ergo Hestia należy wyróżnić następujące przypadki:

– kolizje z innymi pojazdami,

– kolizje z ludźmi lub zwierzętami,

– kolizje z przedmiotami z zewnątrz pojazdu,

– akty wandalizmu,

– działanie sił przyrody,

– działanie czynników termicznych,

– działanie czynników chemicznych,

– wybuch, pożar lub zatopienie auta.

Wysoka suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia szyb wynosi 5000 zł. W ramach usługi możliwy jest zwrot poniesionych kosztów parkowania auta w miejscu strzeżonym lub holowanie do warsztatu naprawczego. Usługa w firmie Ergo Hestia jest dostępna w sytuacji, gdy kontynuacja jazdy z uszkodzoną szybą nie jest możliwa, a naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia szkody.

Ograniczenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie szyb nie chroni więc kierowcy w każdym przypadku, w dowolnym miejscu wystąpienia awarii. Ubezpieczenie nie obejmuje elementów, które nie należą do części konstrukcyjnych szyby. Ergo Hestia wymienia tutaj folie antywłamaniowe, folie przyciemniające oraz listwy ozdobne. Udział własny kierowcy w wymianie szyby czołowej wynosi 50 zł. Ergo Hestia nie wypłaci odszkodowania po uszkodzeniach powstałych na skutek samoczynnego stoczenia się pojazdu, a także w przypadku innych zdarzeń związanych z użytkowaniem pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Polisa nie może być również stosowana w samochodach służących do nauki jazdy.

Ubezpieczenie szyb firmy Ergo Hestia nie pozwoli pokryć wszystkich kosztów uszkodzeń podczas podróży własnym samochodem. Pozwala jednak ograniczyć wydatki związane z bieżącą eksploatacją auta. Dlatego jest to oferta, którą powinien zainteresować się każdy kierowca często przemieszczający się po drogach w naszym kraju.

© 2022 Ergo hestia oświadczenie sprawcy kolizji · Crumbs Theme by WPCrumbs