Co powinno znaleźć się w oświadczeniu sprawy kolizji drogowej?

Co powinno znaleźć się w oświadczeniu sprawy kolizji drogowej?

Podróżując własnym autem, nie da się wyeliminować kolizji drogowych. Ostrożna jazda powoduje, że nie będziemy zbyt częstym uczestnikiem wypadków. Ich sprawcą może być kierowca lub czynnik niezależny od niego. Dlatego warto wiedzieć, co zrobić w sytuacji, gdy nasz pojazd ulegnie uszkodzeniu i nie możemy kontynuować jazdy.

Kolizja nie zawsze jest wypadkiem

Na początku warto zorientować się, czy zdarzenie wymaga obecności funkcjonariuszy Policji. Jeśli zniszczenia dotyczą tylko aut, mamy do czynienia z kolizją na drodze i Policja nie musi być wzywana przez żadną ze strony. Jeżeli natomiast obrażenia odnieśli także ludzie, na miejsce wypadku trzeba wezwać Policję i przekazać informacje o zdarzeniu. Funkcjonariusze zadadzą kierowcom serię pytań, dokonają analizy sytuacji i wskażą osobę winną za wypadek. 

Podstawa zgłoszenia szkody komunikacyjnej

W każdym przypadku osoba poszkodowana może zwrócić się o wypłatę odszkodowania do firmy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia. Jeżeli jest to kolizja, kierowcy mogą sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Jest to dokument potwierdzający, że obie strony doszły do porozumienia i chcą polubownego załatwienia sprawy. Jeden z kierowców wskazuje siebie jako osobę winną za kolizję, w związku z tym zgadza się na wypłatę odszkodowania ze swojego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Oświadczenie sprawcy kolizji jest podstawą do zgłoszenia szkody w firmie ubezpieczeniowej. Musi zawierać szereg informacji na temat kierowców i ich pojazdów. Wśród nich muszą znaleźć się następujące dane:

– imiona i nazwiska kierowców,

– adresy zamieszkania,

– numery i serie dokumentów tożsamości,

– numery i kategorie praw jazdy,

– marki i modele samochodów,

– numery rejestracyjne aut,

– okoliczności kolizji,

– dane świadków kolizji,

– dokładny opis przebiegu kolizji,

– informacje o polisie ubezpieczeniowej OC pojazdu sprawcy,

– informacje o wszystkich właścicielach aut.

Likwidacja szkody w firmie ubezpieczeniowej

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej musi w treści zawierać informacje, które pozwolą ubezpieczycielowi na ocenę przyczyn i skutków zdarzenia. Należy zapisać także jednoznaczne twierdzenie, kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia aut. Dokument musi być podpisany przez obie strony tak, aby firma ubezpieczeniowa nie miała wątpliwości związanych z intencjami sprawcy zdarzenia i osoby poszkodowanej.

Szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela w jak najszybszym terminie, natomiast na wypłatę odszkodowania nie powinniśmy czekać dłużej niż 30 dni. Obsługa szkody komunikacyjnej w wielu przypadkach jest możliwa telefonicznie lub przez Internet. Dzięki temu całą sprawę można przeprowadzić sprawnie, niezależnie od wieku kierowcy i jego miejsca zamieszkania.

© 2022 Ergo hestia oświadczenie sprawcy kolizji · Crumbs Theme by WPCrumbs